Konuşmacılarımız

Prof. Dr. Hafize Keser

Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Hafize Keser, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Bölümü Lisans programı tamamlamıştır. Aynı programda Yüksek Lisans derecesini tamamladıktan sonra 1988 yılında Eğitimi Teknolojileri alanında doktorasını tamamlamıştır. 1989-1998 yılları arasında Eğitim Teknolojileri Bölümü'nde yardımcı doçent, 1998-2005 arasında ise Bilgisayar Eğitimi ve Öğretim Teknolojileri Bölümünde Doçent ve 2005 yılından sonra profesör olarak görev yapmıştır. 2000 yılından itibaren Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanlığı görevini yürütmekte olan Dr. Keser çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerde ve kitaplarda çok sayıda çalışma yayınlamıştır. Yine ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantılara katılım sağlamış ve onur / bilim / düzenleyici kurullarında yer almıştır. Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde; bilgisayar eğitiminde öğretim teknolojileri ve materyalleri geliştirme, proje geliştirme ve yönetimi, bilgisayar etiği, eğitim araştırmalarında bilgisayar kullanımını, eğitimde teknoloji entegrasyonu, çoklu ortam ve materyal geliştirme dersleri vermiştir. Yine bu alanlarda araştırmalar yapmış ve yayınlamış olan Dr. Keser son çalışmalarında ise eğitimde yeni teknolojik uygulamalara, uyarlanabilir öğrenme ortamlarına, bilgi toplumu becerilerine, bilgi güvenliği, bilgi etiği ve öğretmen eğitimine odaklanmaktadır.