Değişen yaşam şartları ve eğitim sistemleri içerisinde günümüz okullarının fiziki şartları, okulların ve ülkenin eğitim sisteminin akademik hedefleri göz önünde bulundurulduğunda okullarda oyuna nasıl yer verebileceğimizi konuşacağız.