Biliyoruz ki dünya hızla gelişiyor, değişiyor. Beraberinde de yepyeni meslekler, mevcut meslekler için yepyeni iş yapış tarzları getiriyor. Bu çerçevede, öğrenme şekilleri ve yöntemleri de değişiyor. Hızlı değişim ve gelişim çağında online öğrenme çok öne çıkıyor ama bu mecrada başarıyı yakalamanın yolları nelerdir acaba?

Pearson, dünyanın önde gelen kurumları ile iş birliği içerisinde yürüttüğü araştırmalar, yayımladığı raporlar ve oluşturduğu yöntemler ile bu soruya yanıt getiriyor.

Yapılan uluslararası ve ulusal çalışmalar, günümüz işverenlerin sadece diploma değil aynı zamanda geleceğin yetkinlerini de bir madalya / portföy niteliğinde görmek istediklerini gösteriyor.

Sunum yukardaki konuları kapsayacak ve geleceğin mesleklerine yönelik becerileri geliştirmenin ne kadar önemli olduğundan ve nasıl kazandırılacağından bahsedecektir.