Günümüz iş dünyasında kurumlar çalışanlarının yetkin bireyler olması, eğitim ve gelişim aktiviteleri konusunda harcanan çabanın da görünürlüğü açısından nasıl yol kat ettiklerini merak ediyor. Nasıl bir yansıması olduğunu ölçmek için yöntemler geliştiriyor.

Bu bakış açısı ile :

Çok uluslu ve 156 yılı geçen bir deneyime sahip olan Bayer çalışanlarının gelişiminde teknolojiyi eğitimle buluşturduğu alanlardan ne bekliyor? Ne buluyor?

Yetişkin öğrenme metodolojileri çerçevesinde iş dünyasında tasarlanan eğitim ve gelişim programlarının temel hedefi nedir?

Yetenek ve yetkinlik arasındaki bağlantılar ve yetkinlik geliştirme modellerinin takibi konusunda Bayer ; eğitim ve gelişimin takip edildiği nasıl bir teknolojilerinden faydalanıyor ve bu sonuçlara nasıl yansıyor?