"Dünya hızla değişirken, yeni ihtiyaçlar da gelişiyor. İşte tam da bu nedenle bu ihtiyaçları karşılayacak yeni meslekler ve yeni hizmetler doğuyor. Ya da mevcut meslekler için yepyeni iş yapış tarzları geliyor. Peki günümüz eğitimi geleceğin mesleklerine yönelik beceri ve yetkinlikleri kazandırmakta ne kadar başarılı olabiliyor? Dünya ile birlikte eğitim sistemlerimiz de evrilip gelişiyor mu? Yeni öğrenme şekilleri ve teknikleri gelişiyor mu? Bu panelde bu konuya ışık tutacağız.

En az bu konu kadar önemli bir diğer konu ise, kadının eğitim teknolojilerinde sağladığı katmadeğer konusu. Kadınlar bu alanda ne kadar güçlü bir şekilde var olabiliyorlar? Kadınların bu alanda sağladığı katmadeğerler nelerdir? Kadın ve eğitim teknolojilerinin birlikteliği konusunda, konunun uzmanları ile derinlemesine tartışma fırsatı bulacağız."