Küçük yaş gruplarına Yapay Zeka ve IoT'nin daha rahat anlatılabilmesi için Scratch ve Phyton tabanlı programlama ile robotik uygulamalar yapılmasını kapsamaktadır.