Yapılan araştırmalar yapılandırmacı yaklaşıma göre öğrencilerin yaparak ve yaşayarak daha iyi öğrendiklerini göstermektedir. Sanal gerçeklik ile öğrencilere daha gerçekçi bir ortam sunulabildiği için öğrencilerin yaşayarak öğrenmelerine katkı sağlamaktadır. Bu atölye de sanal gerçeklik ve eğitimde hangi alanlarda kullanıldığı bilgisi verildikten sonra HAYEF Öğrenme Merkezi bünyesinde geliştirilen Sanal Gerçeklik uygulamalarını katılımcılar deneyimleyeceklerdir.