Bu panelde toplum-okul-öğretmen ilişkisini iki uzman panelistin görüşleri ışığında katılımcılarla birlikte etkileşimli bir şekilde değerlendireceğiz. İngiltere'de hem etkili bir öğretmen hem de geniş toplumsal etkileri olan çalışmalarıyla tanınan bir öğretim görevlisi ve Türkiye'de eğitimin her kademesinde görev yapmış duayen bir öğretmen ve okul yöneticisiyle beraber okul ve öğretmenlerin topluma liderlik potansiyelini tartışacağız. Acaba, bu liderlik potansiyeli her iki ülkede ne ölçüde gerçekleşebilmektedir ve gerçekleşmesinin önündeki ortak engeller nelerdir? Her iki panelistin de diğer ülkenin pratiklerini takip ediyor olmasının ayrık iki değerlendirmeden ziyade ülkelere özgü farklı dinamikleri yadsımayan bütüncül bir karşılaştırmaya imkan tanıyacağı öngörülmektedir.