Teknoloji ile Dengeli Okuma Yazma Öğretmenler, öğrencilerinin daha iyi birer okuryazar olmaları için tercih edecekleri etkinliklerde çok sayıda seçenekle karşı karşıyalardır. Bu seçimlerden biri olan Dengeli Okuryazarlık Yaklaşımı, okumada ve yazmada öğrencilerin farklı ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli stratejileri birleştirir. Teknoloji, her öğrencinin kendine özgü güçlü yönleri ve ihtiyaçları ile uyumlu zengin kaynaklar sunarak yetkin okuryazar olmaları yolunda bize yardımcı olur. Bu oturumda, sınıf ortamında teknolojiile Dengeli Okuryazarlık Yaklaşımının uygulama örneklerini sizlerle paylaşacağız.