Geleneksel yabancı dil seviye belirleme yöntemleri, özellikle Türkiye’de çoktan seçmeli olarak yapılmaktadır. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme (YDS), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) sınavları bu belirleme yöntemlerine örnek olarak verilebilir. Yabancı kaynaklı sınavlarda ise kişinin belirli bir zamanda önceden belirlenmiş mekanlarda sınavı gerçekleştirilmektedir. Bu sınavlarda yine boşluk doldurma ve çoktan seçim öne çıkmaktadır. Yapay zekanın bu sınavlarda kullanılamamasının en büyük nedeni aynı anda bir çok kişinin sınava tabi tutulması ve aynı biçimde soruların gelmesi gerektiğidir. Kişinin seviyesinin en hızlı şekilde tam olarak belirlenmesi temel amaçtır. Bu sınavlar aynı sorulardan oluşması ve sonucunun her kişi için aynı düzeyde hesaplanmasını öngörmektedir. Fakat yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi ve meslek gibi değişkenlerin kişinin yabancı dil seviyesinde etkilidir. Gelişen teknoloji sayesinde yapay zeka kişiye özgü bu yapı için imkan tanımaktadır. Yapay zeka ile değerlendirmenin yaş, eğitim seviyesi, cinsiyet, meslek gibi değişkenler dikkate alınarak kişiye özgü biçimde yapılması daha doğru seviye belirlenmesine imkan tanıyacaktır. Kullanıcının seviyesinin yapay zeka ve bulanık mantık teknikleri ile belirlenerek, başlangıç seviyesinin daha hassas belirlenmesi farklı becerilerde dinamik yerleştirme kurumsal müşterilerde grup analizi gibi faydaları olacaktır. Kişinin değerlendirme sonucunda mikro kazanım bazlı başarılı ve başarısız yönleri daha hassas tespit edilebilecektir.