İngilizce’nin evrensel bir dil olarak anlaşılması son yıllarda hem dilin ne olduğu kapsamında hem de nasıl öğretilmesi konusunda büyük değişikliklere uğradı. Ana dili İngilizce olmayan insanların sayısı bir süredir ana dili İngilizce olan konuşmacıların sayısını geçtiler, ancak değişimin hızını asıl arttıran iletişim teknolojisinin - özellikle İnternet destekli eğitim - son zamanlarda yayılması ve devam eden gelişimidir. Sınıflar daha öğrenen merkezli hale geldiği için ve vurgu öğretmeden öğrenmeye doğru ilerlediğinden dolayı öğrencilerin kendi yaşamlarının, kültürlerinin ve deneyimlerinin önemi ve bu niteliklerin eğitimlerini nasıl etkilediğinin önemi her zamankinden daha büyük bir önem kazanmıştır. Tam olarak kimin “ana dilini konuşan kişi” olduğuna, dilin kültürden bağımsızca var olup olamayacağına ve öğrencinin öğretmeninkine kıyasla kültürüne ne denli önem verilmesi gerektiğine dair önemli sorular doğdu. Bu atölye ELT öğrencilerine yerel içeriğinin ELT öğrencileri için olan önemini keşfetmeyi ve yalnızca içeriye dönük eğilimi ve bu sayede de yabancı İngilizce öğretmeni kültürünün egemen olduğu sınıf ortamını tersine çevirmek için internet destekli öğrenme platformlarının nasıl kullanılabileceğini göstermeyi amaçlamaktadır. Evrensel öğrenme ortamını zenginleştiren ve öğrencilerini güçlendiren yerel bağlamın dünya sahnesine nasıl getirileceğini gösterecektir.