Genç öğrencilere eğitim veren eğitimciler ilginç bir zorlukla karşı karşıya kalıyorlar: Gençlerin dikkatini dağıtacak unsurlar maksimum düzeydeyken, motivasyon ve derse odaklanma düzeyleri ise minimum düzeyde olduğu anlarda gençleri öğrenmeye motive ederek onların eşsiz yabancı dil öğrenme kapasitelerinden nasıl fayda sağlanır? Neyse ki, artık gençlerin gelişmekte olan beyinlerinin nasıl çalıştığı konusunda daha iyi bir farkındalığa sahibiz. Bu bilgiye dayanarak, bugün mevcut olan dijital öğrenme teknolojilerini kullanmak - doğru öğretim, iş yükü ve destek yaklaşımları ile birlikte - öğrenciler, ebeveynler ve eğitimciler tarafından istenen öğrenme çıktılarını ortaya koyabilir.