Teknolojinin kucağına doğmuş olan Z kuşağının en küçük üyeleri ile buluştuğumuz okul öncesi dönemde, teknolojiden tamamen kopmuş bir öğretim ortamı hayal etmek çok zordur. Teknolojiyle eğitsel anlamda ilk buluşmayı okul öncesi eğitimde yaşayan öğrencilerimizin teknolojiyi hem günlük hayatında hem de eğitim hayatında bir “araç” olarak kullanabilen, dijital vatandaşlık ilkelerine uyan, problemlere çözüm olabilecek ürünler üretebilen ve güvenlik konusunda bilinçli öğrenciler olarak yetiştirebilmek en büyük amacımızdır. Bu atölyede başta okul öncesi ile bilişim teknolojileri öğretmenlerine, hikayeleştirme ve oyunlaştırma kapsamında STEM ve Maker, kodlama, algoritma, arttırılmış gerçeklik ve dijital vatandaşlık etkinlikleri, eğitim materyali hazırlama araçları anlatılacaktır. Okul öncesi eğitimde teknolojiyi her açıdan ele alacağımız bu atölye sonunda etkinlik önerileri ve materyal paylaşımı yapılacaktır.