Geleceğin iş dünyasına damgasını vuracak ve yükseliş trendinde olan yaratıcı ve İnovativ düşünme becerileri için başarısı ispatlanmış, kullanıldığı yerlerde önemli değişimler sunmuş olan TRIZ yaklaşımının, bireyin yaratıcı ve inovativ düşünmesine yardımcı olacak yapısını tanıtmak için bu konuşma tasarımlanmıştır. Tüm kurumlarda bu iki tür düşünme türüne tetikleyecek TRIZ araçlarına sahip olan kurumlar çalışanlarının ve müşterilerinin bilişsel becerilerini daha etkin hale getireceklerdir. Konuşmada TRIZ metodolojisi ve araçlarının sunumu ile birlikte, bu araçların teknik ve sosyal ağırlık problemlerin çözümünü hızlandırması ile ilgili örnekler dinleyicilerle paylaşılacaktır.