Bu sunumda öncelikle “Eğitim teknolojisi nedir?” sorusundan yola çıkarak ders tasarımını inceleyeceğiz ve sözel dersler için Web 2.0 araçlarını nasıl kullanabileceğimizden bahsedeceğiz.

Eğitim teknolojilerinin ders tasarımına entegrasyonunu kavramsal olarak irdeledikten sonra bu sürecin en verimli ve nitelikli şekilde gerçekleşebilmesi için üzerinde durulması gereken noktalardan bahsedilecektir. Entegrasyon sürecinin çerçevelendirilmesinden sonra ise sözel derslerde faydalanabilecek güncel web 2.0 araçlarını kullanım amaçlarına göre örneklendirip bu alanda kendini geliştirmek isteyen sözel alanı öğretmenlerine pratik çözümler paylaşmayı hedeflemektedir.