Mühendislik Tasarım Döngüsü, mühendislerin problem çözme konusundaki yaklaşımlarını modelleyen bir dizi adımdır. Bu süreçte öğrencilerin, mühendislerin üretmeye ve test etmeye başlamadan önce hayal etmeleri ve planlamaları gerektiğini anlamaları vurgulanmaktadır.

Bu sunumda NASA'nın STEM alanına katkı sağlamak için Mühendislik Tasarım Döngüsünü kullanarak tasarladığı etkinlik örneklerini inceleyip derslerimize nasıl entegre edebileceğimiz üzerine fikir alışverişi yapacağız. Ardından, aslında bir üretim merkezi olan sınıflarımızda ortaya çıkan projeleri nasıl bir sonraki adıma taşıyabileceğimiz üzerine konuşacağız.