Konuşmacılarımız

MONA AYKUL

Das Akademie E-Öğrenme ve İş Geliştirme Müdürü

Mona Aykul, Das Akademie İş Geliştirme ve E-Learning Müdürü olarak görev yapmaktadır. Hacettepe Üniversitesinde Almanca Öğretmenliği Lisans eğitiminden sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi ve Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Teknolojileri yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Halen Fernuniversität Hagen’de doktora çalışmalarını sürdürmektedir. Mesleki hayatına özel ortaöğretim kurumlarında Almanca öğretmeni olarak başlayan Mona Aykul, 2016 yılında Türk-Alman Üniversitesinde Öğretim görevlisi olarak çalışmış, 2020-2022 yılları arasında da aynı üniversitenin uzaktan eğitim sistemini kurmuş ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin Müdürlüğünü yapmıştır. Akademik çalışmalarında eğitim teknolojileri, öğretim tasarımı, dijital yetkinlikler ve e- öğrenme konularında yoğunlaşmış, Türkiye ve Avrupa’da önemli konferans ve etkinliklerde birçok defa çalışmalarını sunmuştur. Almanya ve Türkye’deki eğitim sistemlerini ve paydaşlarını kapsayan akademik çalışmalarını iki ülkeden akademisyenlerle devam etmektedir. Aynı zamanda çalıştığı kurumlarda Avrupa Birliği Projelerinde ve proje geliştirme/yürütme süreçlerinde de aktif olarak yer almıştır. Dialingua, Geleceğin Ekranı, Beykoz Dijital Yetkinlikler ve Girişimcilik Merkezi, Monster Notebook Gaming Lab, Avrupa Birliği Başkanlığının E-öğrenme platformunun geliştirilmesi gibi projeleri yürütmüştür. Aynı zamanda ulusal ve uluslararası önemli kurumlar ve STK’lar için e-öğrenme ve dijital dönüşüm konularında akademik danışmanlık desteği vermekte ve iş birliği yapmaktadır. Mona Aykul hem Türkiye’de hem de Avrupa’da başta Almanya, İsviçre, Avusturya, İngiltere ve Polonya gibi ülkelerde eğitimde teknoloji ve dijital yetkinlikler konusunda kurumlara, eğitimcilere ve öğrencilere yönelik seminerler, çalıştaylar ve eğitim programları hazırlayıp gerçekleştirmekte ve akademik danışmanlıklarla desteklemektedir.