Konuşmacılarımız

DOÇ.DR. TUNCER CAN

IUC SEM Müdürü

Doç. Dr. Tuncer Can, halen İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, ELT Anabilim Dalı'nda ders vermektedir. Yüksek lisansını 2004 yılında İstanbul Üniversitesi'nde "Oluşturmacılık ve Yabancı Dil Öğretmeni Yetiştirme" üzerine tamamladı. 2005 yılında Fulbright Bursu ile ABD Syracuse University, NY, ABD'de videokonferans yoluyla Türkçe dersleri verdi. Doktorasını, 2011 yılında İstanbul Üniversitesi'nde "Yaşam Boyu Öğrenme ve Çok Dillilik Bağlamında Yabancı Dil Öğrenme Stratejileri" konulu teziyle bitirdi. 2012 yılında “Öğretmen Eğitiminde 3 Boyutlu Sanal Öğrenme Ortamlarının Kullanılması”, “İstanbul Üniversitesi 3 Boyutlu Sanal Kampüsün 3 Boyutlu VLE'ler Üzerinde Oluşturulması” gibi projelere liderlik etti. Avrupa Birliği Erasmus+ Programınca desteklenen 8 projede görev aldı, bunlar: (1) CAMELOT, (2) YouRNI, (3) TABLIO, (4) GUINEVERE,(5) ARTICULAN, (6) YouALLs, (7) KEYSKILLS ve (8) STREAMS. Hava Harp Okulu, İÜ Dilbilim Bölümü, Medipol Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümlerinde yarı zamanlı olarak ders verdi. Dr. Can ayrıca Press Glocal'dan "Less is More English Coursebook Series", "Full Circle Skills Series" ve "Integrated Skills in English Coursebook Series"in editörlüğünü ve ortak yazarlığını yapmıştır. IUC Sürekli Eğitim Merkezi'nin müdürlüğünü yapmaktadır.