Konuşmacılarımız

DOÇ.DR. BURAK ŞİŞMAN

Öğretim Görevlisi

Dr. Burak Şişman ilk lisans derecesini 2006 yılında Matematik alanında, ikincisini ise 2010 yılında İşletme alanında almıştır. Yüksek lisans eğitimini 2009 yılında İstanbul Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Doktora eğitimini yine İstanbul Üniversitesi’nde 2014 yılında tamamlamıştır. Dr. Sişman, 2020 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi’nde Doçent olarak görev yapmaktadır ve Boğaziçi Üniversitesi’nde yarı-zamanlı öğretim üyesi olarak ders vermektedir. Ayrıca Hollanda’da Twente Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Çalışmalarında insan robot etkileşimi, bilişsel robotik, eğitsel robotik uygulamaları, yapay zekâ ve makine öğrenmesine odaklanmıştır. Bir Avrupa Birliği projesinde araştırmacı olarak görev almıştır. Bunun dışında diğer kurumlar tarafından desteklenen bir çok projede yürütücü ve araştırmacı olarak görev almıştır. Dr. Şişman, TUBİTAK’a robotik eğitimleri ve atölyeleri konusunda danışmanlık vermektedir. Ayrıca danışmanlığını yaptığı robotik takımlar, ulusal ve uluslararası robotik turnuvalarında bir çok alanda birincilik ve jüri özel ödülleri almıştır. Dr. Şişman’ın kendine ait ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte aldığı altı adet patenti bulunmaktadır.