Konuşmacılarımız

DOÇ.DR. SERTEL ALTUN

Öğretim Üyesi

Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nden mezun olduktan sonra aynı üniversitenin Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini sırasıyla almıştır. 2005 yılından itibaren Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. “Öğretmen Eğitimi” konusunda, STK’larda ve Avrupa Birliği Sekreterliği tarafından desteklenen Öğretmen Eğitimi Projesi’nde Araştırmacı görevini yürütmüştür. “Öğretmen Eğitimi” konusunda Ulusal ve Uluslararası düzeyde projeleri devam etmektedir. Altun’un eğitim alanında yayınlanmış altı kitabı, yayınlanmış pek çok makale ve tam metin bildirileri vardır. Üniversitede Eğitim Bilimleri derslerini Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeylerinde vermektedir. 4 Doktora 20 Yüksek Lisans düzeyinde tez danışmanlığını başarıyla tamamlamıştır. Özel ve devlet okullarında; “Okul Tabanlı Program Geliştirme Modelleri”, “Öğretim Tasarımı”, “Ölçme ve Değerlendirme”, “Yöntem ve teknik”, “Program Geliştirme”, “Öğrenme ve Öğretim İlişkisi”, “UbD” konularında öğretmen, yöneticilere yönelik çok sayıda seminer ve atölye çalışmaları yürütmüştür. Ayrıca özel okulların kurulma aşamasında Kurucu Eğitim Koordinatörlüğü görevlerinde bulunmuştur. 2021&2022 Eğitim öğretim yılından beri YTU Okulları Kurucu Rektör Danışmanlığını yürütmektedir. Altun, son yıllarda okullarda geliştirilen eğitim modelleri üzerinde çalışmalarını yürütmektedir. Okullarda geliştirilecek modellerin öğretmenlerin bizzat içinde bulundukları ve onların uygulayarak geliştirdikleri eğitim modellerinin okulları başarıya götüreceğine inanmaktadır. Bu amaçla “Tasarımcı Öğretmen” öğrenme topluluğu ekibini kurmuştur.