Konuşmacılarımız

DR. ZAFER KARADAYI

NaraXR, CEO / Akademisyen

1998 Gazi Üniversitesi Bilgisayar Eğitimi mezunudur. 5 yıl özel sektör deneyiminden sonra 2003 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniveritesi’nde göreve başlamıştır. Aynı üniversitede Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamlayan Karadayı, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalında eğitimde sanal gerçeklik teknolojisinin kullanımı üzerine doktora tezini tamamlamıştır.2014 yılında eğitimde üçüncü boyut teknolojilerinin etkin ve sürdürülebilir şekilde kullanımı üzerine teknolojiler geliştiren NaraXRin kurucu ortağı olmuştur. Yurt içinde ve yurt dışında pek çok üniversite , eğitim kurumu ve sanayi kuruluşu ile çalışmalar yapmış, çok sayıda AB, KOSGEB, Tübitak ve Teknopark Arge projesi yürütmüştür. Çanakkale Sanayici ve İş İnsanları Derneği, Türkiye Bilişim Derneği, Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi Derneği ve Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği üyesi olan Zafer KARADAYI, halen Nara Eğitim Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanıdır ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi Dr. olarak görevine devam etmektedir.