Konuşmacılarımız

ÖZLEM BİLGE

Öğretmen, Mesleki Gelişim Danışmanı

Sınıf öğretmenliği okudu. Yeditepe Üniversitesinde "Eğitim Yönetimi ve Denetimi” alanında yüksek lisans yaptı. Mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlayacak sayısız eğitim aldı. Milli Eğitim Bakanlığının birçok projesinde görev aldı. Vakıf ve derneklerin yürüttüğü projelerde eğitimci eğitmenliği yaptı. 2008 yılında Öğretmen Akademisi Vakfının yürüttüğü "Öğretmenin Sınırı Yok" projesinde kısmi zamanlı eğitmen olarak görev yaptı. Öğretmenlerin mesleki gelişimine yönelik olarak birçok atölyede içerik hazırlayarak yürütücü olarak rol aldı. PASS Teorisi'nin müfredat entegrasyonunu yaparak k12 düzeyinde içerik geliştirdi. Sürdürülebilir bir Dünya için çevre ile ilgili dernek ve kuruluşlara program ve içerik geliştirme desteği verdi. İklim değişikliği ile ilgili müfredat hazırlama projesinde planlama ve içerik geliştirme ekibinde yer aldı. Sürdürülebilir kalkınma amaçları ve iklim değişikliği müfredat entegrasyonu ile ilgili atölyeler yürüttü. E-öğrenme alanında asenkron kurslar için içerik geliştirdi. Vakıfların yürüttüğü projelerde yetişkin ve çocuk atölyeleri yazdı. Halen konferans, sempozyum gibi platformlarda atölyeler yapmaya devam edip sınıf öğretmeni, ilkokul koordinatörü, mesleki gelişim danışmanı, eğitim içerik uzmanı olarak kariyerine devam etmektedir.