Konuşmacılarımız

DOÇ.DR. BURAK KARABEY

Öğretim Üyesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Bölümünden 2001 yılında lisans derecesi ile mezun olmuş, 2003 yılında Yüksek Lisans derecesini 2010 yılında doktora derecesini almıştır. 2004-2010 yılları arasında İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Daha sonra 2011 yılında Özel Eğitim Bölümü’nde yardımcı doçent olarak göreve başlamış ve Üstün Zekalılar Eğitimi Anabilim Dalı’nın kurucu başkanı olarak görevine 2015 yılına kadar devam etmiştir. 2010 yılından itibaren Tübitak ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen farklı birçok projede Türkiye ortağı ve yürütücüsü olarak yer almış, çok sayıda ulusal ve uluslararası öğretmen ve yetişkin eğitimi programlarında yer almıştır. 2018-2019 yılları arasında Türkiye'nin ilk Üstün Yetenekliler Programı geliştirme çalışmasında 1. Sınıftan 12. Sınıfa kadar matematik öğretim programı geliştirme ekibinde uzman/araştırmacı olarak görev almıştır. 2019 yılında kabul edilen Avrupa Birliği projesi ile üstün yetenekli öğrencilerle çalışan öğretmenlerin Avrupa çapında STEAM yeterliliklerini belirleme ve geliştirme üzerine devam eden projede araştırmacı/koordinatör olarak görev yapmaktadır. 2020 yılında MEB tarafından kurulum çalışmaları devam eden Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Bilim Kurulu’nda kurul üyesi olarak görev yapmaktadır. “İnovasyon, Eğitim, Yaratıcılık, Yaratıcı Problem Çözme, Matematik Eğitimi, Üstün Zeka/Yetenek, Sosyal kabul ve entegrasyon” konularında kitap, kitap bölümü, popüler ve bilimsel makale, davetli konuşma, panel, seminer, proje gibi farklı alanlarda çalışmalar gerçekleştirmektedir. Popular Science Türkiye ve Tübitak Bilim Genç dergilerinde farklı disiplinlerin matematikle etkileşimi, inovasyon ve bilim üzerine düzenli olarak köşe yazıları yazmaktadır. Son olarak disiplinler arası bir çalışma grubu ile “eğitimde disiplinler arası etkileşim” , “STEAM temelli etkinlikler” ve inovatif eğitim programları geliştirmek üzerine çalışmalar yapmaktadır.