Konuşmacılarımız

ÇAĞATAY ÇAKMAK

Eğitim Teknolojileri Uzmanı

Hayatının ilk yıllarında Karadeniz'in kıyısız şehirlerinden birinde başlayan serüveni, Çağatay Çakmak'ı hayal dünyasının sınırlarını zorlayan bir eğitimciye dönüştürdü. Hacettepe Üniversitesi'nde aldığı temel eğitimin ardından, eğitim yolculuğu Gazi Üniversitesi'nde Sınıf Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans programı ile devam etti. Burada, dijital çağın gerekliliklerine uygun olarak, 'Dijital Kitap Okuma' konusunda bir bitirme projesine imza attı. Bu proje, dijital öğrenme materyallerinin eğitimdeki etkin kullanımına yönelik önemli bir adım oldu.Çağatay'ın eğitimdeki yenilikçi yaklaşımları, onu Bahçeşehir Üniversitesi'nin Eğitim Teknolojileri bölümüne taşıdı. Burada 'Oyunlaştırma Araçları' üzerine bir tez yazarak, eğitimdeki teknolojik dönüşümü öncülük etmek konusundaki kararlılığını gösterdi. Bu tez, oyun temelli öğrenme metodolojilerinin eğitimde nasıl etkili bir şekilde kullanılabileceğine dair derinlemesine bir araştırmayı içeriyordu.Çağatay, Ankara'nın gri şehir dokusunda hayal gücünü kaybetmeden, çocuklar ve gençler için yenilikçi eğitim programları geliştirmeye devam etti. Readki (Okuma Adası) projesinin fikir babası olarak, hikayelerin eğitimdeki gücünü ortaya koydu. Eğitim Teknolojileri alanında eğitmen ve danışman olarak hizmet vermeye devam eden Çağatay, dijital içerik üretimi ve öğretim programları geliştirmedeki uzmanlığını pekiştirdi. "EduXcelerator" programında Program Koordinatörü olarak geleceğin eğitimcilerine yol gösterirken, Türkiye'nin ilk Çocuk Edebiyatı Zirvesi'nde Fikir Babası ve Zirve İlişkileri Koordinatörü olarak edebiyat ve teknolojiyi birleştiren projelerde öncü rol oynamaya devam ediyor.Çağatay'ın uzmanlık alanları arasında Web 2.0 Araçları, Yapay Zeka Araçları, Oyunlaştırma ve Dijital Kitaplar yer alıyor. Bu alandaki bilgi birikimi ve deneyimiyle, Girişim Haberlerinde Eğitim Teknolojileri Podcast Serisinin moderatörlüğünü üstlenerek, eğitim ve teknoloji dünyasındaki yenilikleri geniş kitlelere aktarmaktadır.