Konuşmacılarımız

GEZİN CANKAT ACARBAY

Gezinlab Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı-Kurucu İnsan Kaynakları Danışmanı ve Takım Koçu

1993 TED Ankara Koleji, 1998 Hacettepe Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümü mezunudur. 1999 yılında kariyerine başlayan Gezin, 20 yıl telekomünikasyon sektöründe, önce Turkcell’de daha sonra Vodafone’da yönetsel roller üstlenmiştir. Turkcell'de çalıştığı dönem boyunca işe alım, Teknoloji İK iş ortaklığı, süreç tasarımı, kurumsal akademi kurma ve geliştirme, kurum ve liderlik kültürü oluşturma konularında uzmanlaşmıştır. Stratejik İnsan Kaynakları yönetiminin odak alanları olan değişim yönetimi, kurum kültürü ve çalışan bağlılığı oluşturma gibi temel süreçlerde görev almıştır. Vodafone’da ise Vodafone’un stratejik gelişim merkezi olan Red Academy’nin yöneticiliğini yürütmüş daha sonra Teknoloji ekiplerinden sorumlu HR Business Partner (İK İş Ortağı ) olarak görev almıştır. Çevik dönüşüm ve kültür, ve Değişen Liderlik Modelleri konusunda derinlemesine uzmanlığa sahiptir. CRR-ORSC (Organization and Relationship Systems Coaching) diğer bir adıyla Takım ve Sistem Koçluğu konusunda kendisine yatırım yapan Gezin, bugüne değin 4000’den fazla kişiye, 400’den fazla takıma Takım ve Sistem koçluğu workshop’ları gerçekleştirmiştir. Agile/Çevik çalışma şekilinin yayılmasıyla birlikte Agile ekiplere Takım Koçluğu ve Geribildirm Çalışmaları yapmış, çok fazla sayıda strateji ve yönetim çalıştayı fasilite etmiştir. Bireysel koçluk konusunda eğitimini AoEC’de (Academy of European Coaching/Senior Practitioner) tamamlamış olan Gezin, çok sayıda kişiye koçluk ve mentorluk hizmeti vermektedir. Transaksiyonel Analiz, Gestalt, Psikodrama, Pozitif Psikoloji, Takım Koçluğu (Team Effectiveness) ve Enerji Yönetimi (Corporate Athlete) konularında sertifikasyona sahiptir. 1 Mart 2020 tarihi itibariyle İK Danışamanı oarak çalışan Gezin, kendi firması Gezinlab çatısı altında farklı sektördeki şirketlere İnsan Kaynakları uygulamaları danışmanlığı, Duygusal zeka temelli eğitimlerin verilmesi ve öğrenme deneyimlerinin tasarlanması, geleneksel ve Agile takımlara Takım Koçluğu konularında destek olmakta ve Startup ekosisteminde uçtan uca İnsan Kaynakları danışmanlığı gerçekleştirmektedir. TEGEP’in 2015-2016 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmış olan Gezin şu anda TEGP’in Çevik Dönüşüm Ofisinde gönüllü olarak çalışmakta ve mevcut iş yapış şekillerini sorgulayan ve insanların kendilerini gerçekleştirebilecekleri bir iş yaşamı için radikal çözümler öneren Restartlab düşünce platformunda da gönüllü olarak çalışmaya devam etmektedir.