Konuşmacılarımız

DR. GAYE DEFNE CEYHAN

Öğretim Üyesi

Dr. Ceyhan, iklim ve sürdürülebilirlik eğitimi üzerine eğitimler veriyor ve araştırmalar yapıyor. Özellikle karmaşık ve dinamik problemlerin anlaşılmasında ve bütüncül yaklaşımda kullanılan sistem düşüncesi yaklaşımı ve araçlarının eğitimde uygulanma süreçlerini araştırıyor. Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği (FEAD) yönetim kurulu üyesi, Uluslararası Sistem Dinamikleri Derneği’nde K-12 özel ilgi grubu (System Dynamics Society Pre College Special Interest) yönetim ekibi üyesi ve Eğitimde Sistem Düşüncesi Derneği üyesi olarak aktif çalışmalar yürütüyor. Ayrıca, Springer Nature’da yayınlanacak olan "Handbook of Climate Change Education" kitabında "Climate Change and Teacher Education" bölüm editörüdür.