Konuşmacılarımız

MEHMET FIRAT ÜNAL

Eğitim Politikaları Sorumlusu

Mehmet FıratÜnal, İzmir'de doğmuştur. 1996 yılında Bornova Anadolu Lisesi'nden, 2001 yılında Bilkent Üniversitesi'nden, ardından CUNY Baruch College'dan2003’te ve CUNY Brooklyn College'dan ise 2005 yılında mezun olmuştur. AmerikaBirleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'ta çalışma deneyimlerinin ardından 2009yılında Türkiye'ye dönmüş ve üniversiteler ile sivil toplum kuruluşlarındayöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Halen MEF Okulları'nda çalışmalarınadevam etmektedir. Başlıca ilgi alanları arasında Blockchain ve Yapay Zekâ (AI)ile birlikte yeni gelişen teknolojiler, uluslararasılaşma süreçleri, karşılaştırmalıpolitika analizi ve proje yönetimi bulunmaktadır.