Konuşmacılarımız

DR. KEREM DÜNDAR

London School Of Mind & Yaratıcı Ebeveyn Global Kurucusu

Gülhane Askeri Tıp Fakültesi mezunu olan Doktor Kerem, uzmanlığını biyofizik alanında tamamlamış, uzun yıllar boyunca sinir bilim alanında farklı akademik ve endüstriyel çalışmalarda bulunmuştur. Mezuniyetinin ardından çeşitli sağlık kurumlarında akademisyenlik, yöneticilik, eğitmenlik ve hekimlik yapmıştır. GATA Biyofizik bölümünde beyin araştırmaları üzerine doktorasını yaparak uzmanlığını tamamladığı dönemde elektrofizyolojik ve streotaksik cerrahi yöntemlerle, nöroloji ve davranış bilimleri alanında gerek deneysel gerek klinik araştırmalarda bulunmuştur. Bireysel danışmanlık olarak başladığı beyin odaklı çalışma yolculuğunda 20 binin üzerinde bire bir görüşme yapmıştır. Buradan edindiği tecrübe ve bilgi birikimini beyin dostu şirketler çerçevesinde iş dünyasında konuşmalar yaparak, workshoplar düzenleyerek, kültürel dönüşüm danışmanlıkları vererek çok daha büyük kitlelere aktarmaya devam etmektedir. Doktor Kerem kurucusu olduğu Nöro Sağlık Beyin Araştırmaları Uygulama Merkezinde sinir bilim alanında akademik faaliyetlerine devam etmenin yanında iş birliği yaptığı şirketler bünyesinde;  Beynin Etkin Kullanımı  Nöro Liderlik  Nöro Yöneti m  Nöro İK  Nöro Satı ş ve Pazarlama  Nöro İkna  Beyin Temelli İleti şim  Beyin Temelli Eğiti m  Hayatt a Başarı ve Mutluluk  Rezilyans gibi konularda eğiti mlerini, uygulamalarını ve nöro danışmanlık faaliyetlerini sürdürmektedir. Şirketlerde, eğiti m kurumlarında, üniversitelerde sinir bilim içerikli sahne konuşmaları yapmaktadır. Doktor Kerem, Beyin Dostu Şirketler konseptinin geliştiricisi, Nöro Sağlık Beyin Araştı rmaları Uygulama Merkezi’nin yanı sıra sosyal girişim alanında Yaratı cı Ebeveyn ve Beyin Akademi’nin de kurucusudur. Kerem Dündar bu alanda ailelere ve öğretmenlere eğiti mler, workshoplar düzenlemekte, sosyal girişim olarak iş birlikleri yapmaktadır. Bu alanda çalışan akademisyenler, klinik psikologlar ve hekimlerden oluşan ekibi ile çalışmalarını sürdürmektedir. Dr. Kerem Dündar şu an İngiltere’de kurmuş olduğu London School Of Mind tarafında çalışmalarına devam etmektedir.